Sport kształtuje wartości

Sport kształtuje świat wartości młodego człowieka. Rywalizacja, współzawodnictwo, umiejętność znoszenia porażek, radość ze zwycięstwa to tylko niektóre pozytywne aspekty zajęć sportowych. Dziecko z natury nastawione jest na własny sukces, to znaczy uważa, że we wszystkim to ono jest najlepsze. Kontakt z rówieśnikami, właśnie poprzez rywalizację pozwala zrozumieć młodemu człowiekowi, że obok niego są inni, którzy także należą do najlepszych. Zajęcia sportowe wyzwalają zatem akceptację dla sukcesów kolegów i koleżanek. Cechami, które dziecko nabywa poprzez sport są ponadto: ambicja, podejmowanie inicjatywy oraz pomysłowość. Poza tym dziecko zobowiązane jest do przestrzegania zasad danych gier i zabaw, co powoduje wzrost dyscypliny i zrozumienia dla odgórnie ustalonych reguł. Nieodłącznym elementem sportów drużynowych jest duch walki oraz działanie zespołowe. Stają się one czynnikiem wychowawczym przede wszystkim ze względu na to, że zmuszają dziecko do odrzucenia własnych uprzedzeń oraz egoistycznych pobudek. Zmuszone jest ono do zrozumienia, że aby coś osiągnąć drużyna musi tworzyć jedność, być ze sobą zgrana.